Anmälan till högskoleprovet

Här anmäler du dig till högskoleprovet. Här hittar du också kallelsen till provet och tidigare provresultat.

För att kunna anmäla dig till högskoleprovet måste du ha ett konto, som du skapar här.

Här hittar du information om högskoleprovet

Anmälan till högskoleprovet våren 2021


Nästa provtillfälle är våren 2021, datum är inte bestämt.
Du hittar information om högskoleprovet på Studera.nu/hogskoleprovet

Nu är anmälan stängd!

Huvudbild