Anmälan till högskoleprovet

Här anmäler du dig till högskoleprovet. Här hittar du också kallelsen till provet och tidigare provresultat.

För att kunna anmäla dig till högskoleprovet måste du ha ett konto, som du skapar här.

Här hittar du information om högskoleprovet

UHR ställer in vårens högskoleprov

UHR har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har Universitets- och högskolerådet efter noga överväganden beslutat att högskoleprovet 4 april 2020 ställs in. Något högskoleprov kommer således inte att ges våren 2020. Detta är första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställs in.

Det har inte varit ett lätt beslut att fatta och UHR förstår att det påverkar dig som anmält dig till vårens prov. Det har tyvärr varit ett nödvändigt beslut.

Här hittar du mer information om beslutet

Nu är anmälan stängd!

Nästa anmälningsperiod öppnar 10 augusti 2020.

Huvudbild