Anmälan till högskoleprovet

Här anmäler du dig till högskoleprovet. Här hittar du också kallelsen till provet och tidigare provresultat.

För att kunna anmäla dig till högskoleprovet måste du ha ett konto, som du skapar här.

Här hittar du information om högskoleprovet

Vårens högskoleprov inställt


UHR har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning beslutade Universitets- och högskolerådet efter noga överväganden att högskoleprovet den 4 april 2020 ställs in. Något högskoleprov kommer således inte att ges våren 2020. Nästa tillfälle för högskoleprovet är den 18 oktober.


Anmälningsavgiften betalas tillbaka

Regeringen har den 30 april fattat beslut som innebär att UHR kan betala tillbaka anmälningsavgiften till de som var anmälda till vårens högskoleprov. Det innebär att alla som var anmälda till det inställda högskoleprovet kommer få tillbaka anmälningsavgiften på 450 kronor. Återbetalningen sker tidigast från mitten av juni.


Här hittar du mer information och vanliga frågor och svar om det inställda högskoleprovet

Nu är anmälan stängd!

Anmälan är öppen 10 augusti kl. 08:00 – 27 augusti 2020 kl. 24:00.

Huvudbild